Programi

U okviru različitih programa korisnici/pacijenti dobijaju više medicinskih ili zdravstvenih usluga na jednom mestu, po jedinstvenoj ceni i za kratko vreme. Izaberite vreme i željeni program u skladu sa sadržajem iz ponuđenog programa.

Pored unapred pripremljene ponude – programa boravka u mogućnosti smo da vam pripremimo program zdravstvenih i/ili turističkih usluga po Vašem zahtevu kada pogledate pregled specijalističkih grana i/ili turističku ponudu Srbije na www.turistickiklub.com jedinstvenom pretraživaču turističke ponude Srbije, ili da sami dopunite i izmenite postojeću ponudu. Naravno, možete zatražiti savet ili mišljenje naših lekara za pripremu ponude. Programi boravka, u skladu sa Opštim uslovima organizacije boravka (Pravila), mogu biti za pojedinačne goste ili organizovane grupe.


Dečiji vikend program

Laboratorijska vikend dijagnostika

Vikend za lepotu

Health care tura

Natural look beauty tour

Antiage & Beauty paket

Vantelesna oplodnja

Hemodijaliza u Srbiji

Vino u funkciji zdravlja

Antiage & Beauty paket

Health Care Tour

Natural look beauty tour