Hemodijaliza u Srbiji

U toku Vašeg boravka u Srbiji ili godišnjeg odmora u nekim od domaćih odmarališta, sada je moguće organizovati lečenje dijalizom u "Fresenius Medical Care" dijaliznim centrima. Oni se nalaze u Beogradu i Novom Sadu.

Usluge dijalize u centrima "Fresenius Medical Care" moguće je realizovati i po osnovu međunarodnog sporazuma – konvencije Vašeg osiguranja sa Republičkim Zavodom za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Treba naglasiti da je procedura administrativno komplikovana, ali izvodljiva.

Obavezno je obavestiti nas o Vašem virusološkom statusu kako bi vam se obezbedilo mesto u odgovarajućoj dijaliznoj sali. U centrima su odvojene prostorije i dijalizne mašine za pacijente koji imaju pozitivan virus hepatitisa C. U centrima nema sale za bolesnike sa pozitivnim virusom hepatitisa B.

Uslovi za dobijanje mesta u dijaliznom centru:

  • Zakazivanje i rezervacija termina;
  • Otpusno pismo od vašeg lekara sa podacima o vašoj dijaliznoj preskripciji i medikamentoznoj terapiji (preporuka je da vaše lekove u količini koja vam je potrebna tokom odmora ponesete sa sobom);
  • Rezultati virusoloških analiza, koji ne smeju biti stariji od mesec dana: (HBsAg, anti HCV antitela i anti-HIV antitela).

 

Pacijenti - putnici biće smešteni u nekom od smeštajnih objekata po izboru kojih ima u velikom broju i čiju prezentaciju možemo obezbediti na portalu www.turistickiklubsrbije.rs

U toku boravka pruža se kao dodatna mogućnost obilaska znamenitosti Beograda i okoline uz angažovanje profesionalnog vodiča.Troškovi smeštaja i izleta nisu uključeni u cenu zdravstvenog paketa. 

Za dodatne informacije i uslove organizacije boravka pogledajte rubriku „Pravila“