Vantelesna oplodnja

Ukoliko imate problema da zasnujete porodocu, vantelesna oplodnja može biti rešenja za Vaše probleme.Tek kada ne postoji ni jedan drugi jednostavniji način lečenja steriliteta, kao terapija neplodnosti sprovodi se vantelesno oplođenje. Spajanje ženskih i muških oplodnih ćelija se vrši u laboratorijskim uslovima. Po tome je postupak i dobio ime. Trudnoća nastala vantelesnim oplođenjem potpuno je ista kao i svaka druga trudnoća nastala na uobičajeni način.

Postoje dve osnovne vrste postupka vantelesnog oplođenja:

1. Klasičan postupak vantelesnog oplođenja (IVF);
2. Mikrofertilizacija (ICSI):

U zavisnosti od broja i kvaliteta jajnih ćelija i kvaliteta spermatozoida (njihovog broja, morfologije i pokretljivosti) biće Vam preporučena metoda koja u datim okolnostima pruža najveće šanse za uspeh postupka. Postupak vantelesne oplodnje podrazumeva pripremu koju pacijentkinja može obaviti u zemlji ili mestu iz koje/eg dolazi. Ona treba da popuni upitnik, obavi telefonski ili skype razgovor sa ordinirajućim lekarom o istoriji bolesti i laboratorijskoj obradi podataka.

Potrebno je prikupiti kompletnu medicinsku dokumentaciju o svemu što je do tada rađeno u cilju ispitivanja i lečenja neplodnosti, jer će to pomoći lekaru da Vam da najbolji savet.
Za vreme pripremne faze pacijentkinja  treba da bude u  kontaktu sa lekarom. Nakon pripremne faze i faze pripremnog ciklusa, potrebno je doći u Srbiju na tri nedelje, kada će postupak biti sproveden. Veštačka oplodnja se obavlja ambulantno.

Cena lekova ne ulazi u uslugu, jer je svaka pacijentkinja individua za sebe koja koristi specifičnu vrstu leka i tačno određeni broj ampula. Takođe cena terapije i hormonskih analiza koje se izvode u toku ovog postupka.

 

Pacijenti - putnici biće smešteni u nekom od smeštajnih objekata po izboru kojih ima u velikom broju i čiju prezentaciju možemo obezbediti na portalu www.turistickiklubsrbije.rs

U toku boravka pruža se kao dodatna mogućnost obilaska znamenitosti Beograda i okoline uz angažovanje profesionalnog vodiča.Troškovi smeštaja i izleta nisu uključeni u cenu vantelesne oplodnje.

Za dodatne informacije i uslove organizacije boravka pogledajte rubriku „Pravila“