Doc. Dr Dragan Vuković, Specijalista oftalmologije

Polje rada:

 • Vitreo-retinalna hirurgija;
 • Katarakta;
 • Laser fotokoagulacija;
 • Yag laser hirurgija;
 • Proliferativna dijabetička retinopatija, ablacije retine;
 • Degenerativne miopne promene, trauma oka;
 • Retinalni laser, fakoemulzifikacija kompleksnih slučajeva;
 • Refrakciona zamena sočiva;

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet, Beograd, 1982;
 • Specijalizacija, oftalmologija, 1990;
 • Doktorat, 2001;

Stručna usavršavanja:

 • Middelheim Hospital- Antwerpen, Belgija, 1993;
 • Roterdam, Holandija, visiting fellow, 1994;
 • Keln, Nemačka, visiting fellow (Prof. K. Heimann), 1994;
 • Medical Research Foundation Madras, India, 1995;
 • Moorfields Eye Hospital, London, 1996;
 • Fort Lauderdale, Florida, SAD, 1998;

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

 • Srpsko lekarsko društvo, SLD;
 • Udruženje oftalmologa Srbije, UOS;

Strani jezici: Engleski, Francuski, Ruski;

Zaposlenje:

 •  Odeljenje za vitreoretinalnu hirurgiju, Klinika za očne bolesti, KC Srbije;
 • Docent na katedri za oftalmologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet, Beograd;

Profesionalna dostignuća :

 • Autor i koautor velikog broja stručnih radova;
 • Autor je poglavlja u monografijama i udzbenicima oftalmologije;
 • Više hiljada operacija na oku;


Druga interesovanja:  Sport, ribolov, filozofija.