Mr Sci. Med. Dr Srđan Sretenović, Specijalista neurologije

Formirao prvi centar u zemlji za lečenje i istraživanje migrenskih glavobolja - "Migrena Centar", Klinika za neurologiju i psihijatriju KBC "Zvezdara", 1999;

Zainteresovanost  za bolesti krvih sudova mozga, Bolnica za cerebrovaskulama oboljenja "Sveti Sava", Beograd;

Usavršavanje u Centru za istraživanje moždanog udara, Neurološka klinika, Medicinski fakultet Univerziteta u Torontu, klasa Prof. dr J.W. Norisa, Kanada, trajanje: dve godine 

Nosilac projekata kliničkih istraživanja i inovacija u  primeni neurovaskularne ultrazvučne dijagnostike, post-diplomske studije, Kanada; 

Usavršavanja u inostranstvu: Centar za glavobolje Sunybrook Hospital, Medical University Toronto, kod Prof. Dr John Edmeats-a, jednog od tvoraca savremenog koncepta istraživanja i lečenja glavobolja.  

Član više međunarodnih medicinskih udruženja:

  • Internacionalna asocijacija za glavobolje (jedan  od bord direktora);
  • Svetske alijanse za glavobolje;
  • Evropske i Svetske federacije neurologa;
  • Udruženja neurologa Srbije;

Nacionalni ekspert iz neuroangiologije od pre 4 godine.