Prof. dr Aleksandar Ljubić, Specijalista ginekologije i akušerstva

Diplomirao: Medicinski fakultet, Beograd, 1983;

Specijalizacija: Ginekologija i akušerstvo, 1991;

Iskustva:

Stekao je zvanje profesora na katedri za ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu;

Osnivač i član mnogih stručnih udruženja medicinskih stručnjaka u Srbiji;

Njegova ekspertiza je poznata u oblasti reproduktivne medicine i na polju trudnoća sa visokim rizikom;

Predstavio brojne teze i članke na Kongresima gde učestvuje kao predavač;

Direktor instituta za ginekologiju i akušerstvo na Kliničkom centru Srbije;

Član specijalnog ginekološkog tima u ginekološkoj bolnici "Jevremova" već 20 godina.