Dr Aleksandar Obradović, Specijalista ginekologije i akušerstva

Diplomirao: Medicinski fakultet, Beograd,1986;

Specijalizacija: Interna medicina, Beograd, 1992;

Završio veliki broj kurseva i radionica iz reproduktivne medicine i lečenja neplodnosti: Ependorf ICSI radionica 2003, Preimplantaciona genetska dijagnostika u Londonu 2007...

Član prestižne ESHRE asocijacije (Evropskog društva za reproduktivnu medicinu) koja je  posvećena lečenju i istraživanju u oblasti ljudskog fertiliteta;

Svake godine učestvuje na Simpozijumima kao predstavnik ovog Udruženja.

Posao: Šef kliničko-embriološkog tima BMPO (tim za asistiranu reprodukciju), u okviru Specijalne ginekološke bolnice "Jevremova";

Jezici: Engleski.