Dr Biljana Kostić, Specijalista pedijatrije

Obrazovanje: Medicinski fakultet završila 1998. godine. Specijalističke studije 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo: 15 godina radnog iskustva u Domu zdravlja, 2 godine u privatnoj pedijatrijskoj praksi.

Profesionalna iskustva:
- Autor nekoliko emisija edukativnog tipa o pravilnom rastu i razvoju dece;
- Autor kongresnog rada na Prvom kongresu racionalne terapije u medicini na temu ,,Zloupotreba antipiretika'';
- Dugogodišnje iskustvo u humanitarnom radu dece sa cerebralnom paralizom i posebnim potrebama;
- Višestruki predavač u više radionica iz oblasti pedijatrije;
- Uključena u projekat zdravstvenog turizma u Srbiji;
- Savetovališni rad u oblasti roditeljstva;
- Rad sa novorođenčetom, odojčetom, malim detetom, detetom predškolskog i školskog uzrasta.

Dugogodišnje iskustvo potkrepljeno znanjem i pravovremenom dijagnostikom i terapijom su u svakom trenutku garancija za zdravlje i sreću deteta.