Dr Milica Janićijević, MSc Spesijalista ginekologije i akušerstva

Diplomirala: Medicinski fakultet, Beograd, 2000;

Specijalizacija: Ginekologija i akušerstvo, Beograd, 2005;

Zaposlena: Specijalistička ginekološka bolnica "Jevremova" od 2007;

2010: stekla titulu magistra nauka sa tezom "Efekti acetil-salicilne kiseline i vitamina C na ishod u procesu in vitro oplodnje";

Visoki nivo znanja i entuzijazma u lečenju  ljudskog steriliteta;

Članica ESHRE i kontinuirano prisustvuje velikim naučnim simpozijima i kongresima iz područja reproduktivne medicine;

Na prvoj godini kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti humane reprodukcije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Jezici: Engleski.