Dr Milijana Selaković, Specijalista neuropsihijatrije

Rođena: 1952.

Obrazovanje:

  • Osnovna škola i gimnazija, Kragujevac;
  • Medicinski fakultet, Beograd, 1978;
  • Specijalizacija: Neuropsihijatrija,1985;

Radno iskustvo:

Po završetku studija do 1989. radila u Regionalnoj opštoj bolnici, neuropsihijatrijsko odeljenje, Valjevo;

Preseljenjem u Beograd se zapošljava u Domu zdravlja na Vračaru u službi medicine rada kao neuropsihijatar;

1991: Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

1991 - 2007: Načelnik zdravstvene službe Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju;

2007 - 2010: Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora;

Delatnost: Psihijatrijski tretman osoba sa: ranim razvojnim poremećajima, pervazivnim razvojnim poremećajima, autizmom, sa  posebnim potrebama (Downovim sindromom i osobama sa mentalnom retardacijom)

Rad u profesiji:

  • Polaže ispit iz uže specijalizacije za specijalistu psihijatrije razvojnog doba, tema: „Diferencijalna dijagnoza autističnog sindroma“, 1997;
  • Koautor uz  (prof. dr Svetomira Bojanina, psihologa Ivonu Milačić i prof. fizičkog vaspitanja Nenada Srećkovića) posebne metode rada za osobe sa autizmom pod nazivom „Beogradski integrativni metod“ (BIM metod);
  • Biološki tretman autizma;
  • Primena DAN! Protokola Istraživačkog instituta za autizam iz San Dijega primena bioloških metoda u tretmanu autizma;
  • Lična saradnja sa dr K. Rajheltom iz Pedijatrijske kraljevske bolnice iz Osla na primeni dijetalnih intervencija kod gluten kazein senzitivnih osoba sa autizmom prema rezultatima testa peptidurije, 2000;
  • Rad u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, prevashodno angažovanje na primeni ranih intervencija razvojnih poremećaja. U sklopu ranih intervencija radi se: preporuka za analize za bioloski set pretraga ( DAN! protokol i dr..), 2007;
  • Ministarsvo za rad i socijalnu politiku republike Srbije akredituje edukativni program „Enigmatski svet čula“, program za rad i senzibilizaciju terapeuta iz oblasti senzorne integracije, autori programa: dr M. Selaković, Nataša Dosevska i Lidija Mitrović, 2008.