Prof. Dr Sci. Med. Rajko Hrvačević, Subspecijalista nefrologije, redovni profesor interne medicine

Diplomirao:  Medicinski fakultet Sarajevo, 1981;

Lekarski staž i vojni rok: Vojnomedicinska akademija, Beograd;

Specijalizacija: Interna medicina, Vojnomedicinska akademija, Beograd, 1988;

Poslediplomske studije: Subspecijalizacija nefrologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1992;

Doktorska disertacija: Glomerulonefritis, Vojnomedicinska akademijia, Beograd, 1996;

Stručna usavršavanja: London, Milano i Los Anđeles;

Veštine: Ultrasonografski pregled abdomena, štitaste i paratireoidnih žlezda; solidno poznavanje rada na kompjuteru uključujući i iskustvo u projektovanju softvera za primenu u medicini;

Radna karijera:

1988 - 2005:

  • Klinika za nefrologiju (načelnik Odeljenja za dijalizu, Odeljenja za transplantaciju bubrega Vojnomedicinske akademije, Zamenik načelnika klinike); 
  • Jedan je od utemeljivača transplantacije bubrega i jetre u Vojnomedicinskoj akademiji i prvi načelnik novoosnovanog odeljenja za transplantaciju bubrega;

Maj, 2005 - 2007: Zamenik načelnika Vojnomedicinske akademije;

Januar, 2008 - Oktobar, 2010:

  • Medicinski direktor "Fresenius Medical Care Srbija d.o.o.";
  • Rukovodilac programa razvoja dijaliznih centara "Fresenius Medical Care Serbia";
  • Tokom perioda od 2 godine uspešno su osnovana četiri nova dijalizna centra u našoj zemlji u vlasništvu ove kompanije;
  • Član borda medicinskih direktora korporacije Fresenius;
  • Član Komisije za unapređenje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti stručnog rada na korporativnom nivou;

Jun, 2007:

  • Redovan profesor interne medicine, Vojnomedicinska akademija, Beograd;
  • Vandredni profesor interne medicine, Medicinski fakultet, Niš; 

Publikacije: međunarodni i domaći kongresi, simpozijumi, stručni sastanci, okrugli stolovi, radionice;

Autor ili koautor 100 stručnih i naučnih radova, poglavlja u stručnim knjigama;

Autor dve monografije: "Život sa presađenim bubregom - vodič za bolesnike", 2001. i "Savremene metode dijalize", 2002;

Član je Upravnog odbora Udruženja nefrologa Republike Srbije;

Zamenik predsednika Sekcije za transplantaciju SLD;

Član Evropskog udruženja za dijalizu i transplantaciju (EDTA);

Član Internacionalnog udruženja nefrologa;

Bivši član Komisije za dijalizu i transplantaciju pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije;

Savetnik Ministra zdravlja Repulike Srpske za transplantaciju;

Jezici: Engleski i francuski.