Dr Selimir Glišić, Specijalista oftalmologije

Oblast rada:

 • Katarakta, fakoemulzifikacija;
 • Slobodna ekstrakcija sočiva;
 • Premija IOL (Torusna, multifokalna, Phakiclens);
 • Povrede oka;

Obrazovanje:

 • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu , 1993;
 • Specijalizacija, oftalmologija, Beograd, 1999;

Iskustvo:

 • Univerzitetska Očna klinika, Roterdam, 2000;
 • Univerzitetska Očna klinika, Tesaloniki, Grčka, 2007;
 • Članstvo u profesionalnim organizacijama Srbije;
 • Srpsko lekarsko društvo oftalmologa;
 • Evropsko udruženje specijalista za kataraktu i refraktivnu hirurgiju;

Jezici: Engleski;

Sadašnje zaposlenje: Odeljenje za kataraktu, Univerzitetska očna klinika, Beograd;

Stručna dostignuća: Autor i koautor više naučnih radova.