Dr Senka Mihajlović, Doktor medicine

Osobine: Mlada, entuzijastična;

Interes: Porodična i urgentna medicina.