Dr Tatjana M. Cvetanović, Specijalista pedijatarije i kardiologije

Diplomirala: Medicinski fakultet; Univerzitet u Beogradu, 1994., na  temu  “Principi dijagnostike i terapije sepse”, mentor: Prof. Dr Branko Brmbolić;

Specijalizacija: Pedijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003;

Uže specijalizacija: Kardiologija, 2008; 

Završni rad  uže specijalizacije iz Kardiologije pod nazivom: ”Uloga Transezofagealne ehokardiografije u transkateterskom zatvaranju atrijalnog septalnog defekta”, mentor: Prof. Dr Ida Jovanović, odbranila 2010;

Radno iskustvo:

2010: zaposlena kao dečji lekar neonatološke jedinice Porodilišta u SGB;

1998 - 2010: Zaposlena u Službi pedijatrije sa neonatologijom  OB “Stefan Visoki“;

Član:

  • Srpskog lekarskog društva;
  • Udruženja pedijatara Srbije;
  • Udruženja kardiologa Srbije;
  • European Society of Cardiology.