Dragana Ilić Lopičić, Stomatolog

Lični podaci:

Prezime/Ime: Dragana (Ilić) Lopičić;

Adresa: Jurija Gagarina 55/44, Beograd, Srbija;

Telefon: +38111/2280-912;

Mobilni telefon: 381/63 8651 389;

E-mail: lopicicd@ikomline.net;

Državljanstvo: Srpsko;

Datum rođenja: 10.10.1955;

Pol: Žensko;

Bračni status: Udata;

Radno iskustvo:

  • Zubarsko iskustvo od 30 godina;
  • Vlasnik stomatološke ordinacije;

Glavne aktivnosti i odgovornosti: stomatološke protetike, tretman i zubi, endodoncija, oralna hirurgija (vađenje zuba), estetska stomatologija (beljenje zuba), ortodoncija, dečija i preventivna stomatologija, parodontologije i implantologije;

Naziv i adresa poslodavca: Stomatološka ordinacija "Dr D. Lopičić", Jurija Gagarina 55/44, 11070 Beograd;

Tip poslovanja ili sektor: stomatološka praksa;

Obrazovanje i obuka:

1997: Specijalista stomatološke protetike,  Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 
1974-1980: Zubar, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija;

Lične veštine i kompetencije: Komunikativna, odgovorna, savesna, vredna, ambiciozna, spremna na kontinuirano učenje i usavršavanje, ciljno orijentisana, sposobna za individualni i timski rad i rad pod pritiskom, veoma prilagodljiva promenama i novim sredinama;

Vozačka dozvola: B kategorija.