Dr Duško Spasovski, Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Specijalnost: Ortopedska hirurgija i traumatologija;

Obrazovanje:

1990-1996: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, stekao zvanje doktora medicine (prosečna ocena 9,64); 

1998 - 2005: Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; 

1996 - 2007: Magistar medicinskih nauka. Magistarska teza pod nazivom "Mogućnosti i prednosti triple osteotomije karlice u lečenju displazije kuka u adolescenciji");

2011 - danas: Klinički asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu, na katedri Hirurgije sa anesteziologijom (ortopedija);

1993-2005. Paralelne studije na Fakultetu Sporta i fizičke kulture Univerziteta u Beogradu, stekao zvanje profesora fizičke kulture (prosečna ocena 9,38);

Radno iskustvo: 

2007:

 • Visoka škola sportske i zdravstvene struke, Beograd;
 • Predavač na predmetu Hirurgija sa ortopedijom i traumatologijom;
 • Priredio Praktikum iz hirurgije;
 • Izdao udžbenik: Funkcionalna anatomija čoveka (Excelsior, 2009);
 • Uređuje internet portale: MediKoS portal za studente Visoke sportske i zdravstvene škole;
 • Sport i zdravlje edukativni sportsko-medicinski portal. Predavač na kursevima stručnog usavršavanja trenera, za predmet Funkcionalna anatomija i sportske povrede; 

2007 - danas:  Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica", Beograd Služba za dečju ortopediju, dijagnostika i lečenje deformiteta lokomotornog sistema, povrede u dečjem uzrastu,
artroskopska hirurgija i sportske povrede kolena, Ilizarov metoda;

2000-2007:

 • Klinički centar Srbije, Beograd, Institut za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Urgentni centar, odeljenje mikrohirurgije;
 • Urgentni centar, odeljenje spinalne traume;
 • Odeljenje za hirurgiju ramena;

2002 - 2007:  Sportska akademija, Beograd, predavač po pozivu za predmet Biomedicinske osnove sporta; 

1991-1997: Demonstrator tokom studija: medicinska statistika i informatika, (Medicinski fakultet, 1991-1992), histologija (Medicinski fakultet, 1992-1996), korektivna gimnastika (Fakultet sporta i fizičke kulture, 1996-1997);

Projekti i stipendije: 

2011:

 • Interdisciplinarni integrativni istraživački projekat “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni aspekti (41004)”;
 • Podprojekat “Retke bolesti u ortopediji” – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Srbije; 

2001:  

 • Abteilung für Sportorthopädie, Technischen Universität München. Studijski boravak na Odeljenju sportske ortopedije Medicinskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Minhenu;
 • Učešće na VI Internacionalnom kursu artroskopije i hirurgije ramena;    

1998 - 2000:  

 • Ministarstvo nauke i tehnologije Srbije, postdiplomska stipendija;
 • - Učešće na projektu „Mehanizmi oštećenja i oporavka ćelija“ 

Jezici: English (FCE certificate grade B, The University of Cambridge, 1991.), Español (DELE level básico, Instituto Cervantes de Salamanca, 1999.);

Veštine:

 •  Microsoft (Word, Excell, PowerPoint);
 • Adobe (Photoshop, InDesign);
 • Mac (Keynote, Site Studio, Pages); 

Reference: 

Objavio više od 40 radova štampanih u celosti i više od 10 radova štampanih u izvodu, iz oblasti dečje ortopedije, traumatologije, sportske medicine, rehabilitacije, fitnesa i javnog zdravlja; 

Ukupno 16 radova je objavljeno u časopisima sa SCI liste;

Autor je dve knjige i dva poglavlja u monografijama.