Dr Mirjana Ergić, Specijalista pedijatrije

Obrazovanje:

  • „Medicinski školski centar“, Beograd, 1975;
  • „Medicinski fakultet“ Beograd, diplomirala - 26.12.1980;
  • Specijalizacija iz školske medicine - 04.11.1988;
  • Specijalizacija iz pedijatrije - 09.06.1993;
  • Zvanje primarijusa - 16.02.2006;

Seminari:

  • „Zaštita reproduktivnog zdravlja“;
  • „Prevencija gojaznosti kod dece“;
  • „Prevencija HIV-a“;
  • „Dobrovoljna poverljivo testiranje i savetovanje o HIV-u“;

Radno iskustvo:

Sseptembar, 1991 - danas: DZ „Savski venac“, školski dispanzer;

1982 -1991: Školski dispanzer, MC Šibenik;

1981: Obavezan staž, MC Šibenik.