Dr Fedor Marjanski DDS, Specijalista oralne hirurgije i implantologije

Rođen: 1960, Novi Sad;

Diplomirao: Univerzitet za stomatologiju;

Specijalizacija: Oralna hirurgija;

Zaposlen: od 1987.

1995: Fokus na stomatologiju implantata  i parodontalne hirurgije uglavnom u Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Švedskoj;

2007: završio je postdiplomske studije u stomatologiji implantata i parodontalne hirurgije na Univerzitetu u Njujorku, kao član italijanske asocijacije;

Učestvovao kao predavač na godišnjem konvencijama njujorškog univerzitetua u Italiji u nekoliko navrata;

U saradnji sa kolegama iz Italije, on organizuje kurseve implantata stomatologiji.