Jelena Jolić, Viša medicinska sestra opšteg smera

Iskustvo:

  • Urgentna medicina, državna praksa;
  • Urgentna medicina, privatna praksa.