Jevđić Dragica, Medicinski tehničar onkološkog smera

Iskustvo:

  • Nega pacijenata i kućno lečenje;
  • Rad sa onkološkim pacijentima.