Jovana (Jovanović) Rančić, Stomatolog

Adresa: Susedgradska 41/5 , Beograd, Srbija;

Broj telefona: +381/621235305;

E - mail: jvnjovanovic@iahoo.com;

Datum rođenja: 13.06.1984;

Bračni status: Udata;

Posao: Zubar;

Obrazovanje:

 • Srednja škola: Srednja Stomatološka;
 • Fakultet: Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija;

Titula: Zubar;

Radno iskustvo:

Naziv i adresa poslodavca: Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija;

Tip poslovanja ili sektor Sspecijalizacije: Obuka;

Naziv i adresa poslodavca: Specijalistička stomatološka ordinacija "Dr D. Lopičić", Jurija Gagarina 49, Beograd, Srbija;

Tip poslovanja ili sektor: Stomatolog;

Reference:

 • Rančić N., Ranković A., Savić D., Abramović A., Jovanović J., Jakovljević M., Namerna i nemanamerna trovanja adolescenata sa i bez fatalnih ishoda., Child Adolesec Subst Abuse 2013., DOI :10.1080/1067828Ks.2012.751078;
 • Milosavljević M., Daković D., Milosavljević A., Jovanović J., Rančić N.; Oralno zdravlje kod  vojnih osiguranika starosti od  20 do 64 godina mereno indeksom DMFT: pilot studija. Racionalna terapija 2013, 5( 1 ): 9-16;
 • Rančić N., Ranković A., Petronijević M., Jovanović J., Jakovljević M., Analiza toksičnosti i tolerancije na kontarst u konvencionalnom, CT i MR., Materia Medica 2012 , 28 ( 3 ) : 673-682.( Na srpskom );
 • Rančić N., Jovanović , J., Đurović G., Savić S., Medicinsko - pravni značaj odbrambenih povreda u slučaju ubistava., Sažetak Knjiga 51. Kongres za biomedicinsku nauku sa medjunarodnim učešćem, Ohrid, Makedonija, april 2010., Nagrada za najbolji rad u sesiji za sudsku medicinu;
 • Rančić N., Jovanović J., Đurović G., Savić S.; Medicinsko - pravni značaj odbrambenih povreda u slučaju ubistava. Sažetak Knjiga. Sedmi godišnji sastanak Balkanske akademije za sudsku nauka, Tirana, Durrse, Albanija, jun 2010; PTH 7;
 • Milosavljević M., Daković D., Milosavljević A., Jovanović J., Rančić N., Socio-demografske karakteristike i status zuba kod vojnih osiguranika - pilot studija. Sažetak knjiga 17. Kongres Balkanskog komiteta vojne medicine , Beograd , Srbija, maj 2012 , 254-255 : PP193;
 • Milosavljević M., Daković D., Milosavljević A., Jovanović J., Rančić N. Parodontalni status i status oralne higijene stanovništva vojnih osiguranika - pilot studija. Sažetak knjiga 17. Kongresa Balkanskog komiteta vojne medicine , Beograd , Srbija, maj 2012 ; 255: PP194;
 • Rančić N., Đurović G., Jovanović J., Savić S.; Pijano stanje teško povređenih vozača motornih vozila. 36. oktobar, Zdravlje dani, Kragujevac, Srbija , 2011. Med čas 2011, 45 (Suppl.1 ):34;
 • Kosanić I., Milosavljević M., Milosavljević A., Rančić J., Rančić N. ,Vukadinović M., Prelomi mandibule kao posledica nasilja. 37. oktobar Zdravlje dani, Kragujevac, Srbija, 2012., Med čas 2012, 46( Suppl.1 ) : 40; P18;

Interesi i lične veštine:

 • Mnogobrojne nagrade na takmičenjima u umetnosti;
 • Niža muzička škola - instrument violina;  

Maternji jezik: Srpski;

Ostali jezici: Engleski;

Korišćenje računara: Word, Exel, PoverPoint , Internet, Medicina baza podataka;

Vozačka dozvola: B kategorija.