Dr Natalija Luković, Stomatolog

Obrazovanje: 

2003: Diplomirala sa prosečnom ocenom 9.29 na Stomatološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu;

2003: Upisala I godinu poslediplomskih studija na Klinici za Parodontologiju i Oralnu medicinu , Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;  

2003 - 2004: Obavila pripravnički staž na Stomatološkim fakultetu, Univerzitet u Beogradu;

2004. Položila stručni ispit;

Projekti:

2003 - 2006: Angažovana u statusu  istraživač stipendista na projektu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije pod nazivom:”Etiologija, faktori rizika, epidemiologija i terapija obolelog parodoncijuma”, evidencioni broj 1552;

2006 - 2010: Zaposlena kao saradnik na projektu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije pod nazivom: ”Parodontalna medicina, primena koncepta aktivne regeneracije u parodontologiji i implantologiji”, evidencioni broj 145042Đ na Klinici za Parodontologiju i Oralnu medicinu na Stomatološkom fakultetu, Beograd;

Poznavanje jezika: Engleski jezik ( konverzacijski nivo završen na institute “Božidar Adžija” , Beograd);

Rad na računaru: Word, Excel, Power Point, Internet , e-mail;

Stipendije:

 • Stipendija Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu ”Za generaciju koja obećava”, 2001;
 • Stipendija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2003 - 2006;

Radovi:

 • 42. kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Lepenski Vir, april 2001., sa temom: "Saniranje inflamacije gingive primenom biljnih preparata", mentor: Prof dr Obrad Zelić;
 • 43. kongres studenata medicine i stomatologije Jugoslavije, Kopaonik, jun 2002., sa temom: "Kontrola oralne higijene aproksimalnih površina zuba", mentor: Prof dr Obrad Zelić;
 • 44. kongres studenata medicine i stomatologije Srbije i Crne Gore, Bečići , maj 2003., sa temom: "Značaj pripreme parodoncijuma u produženju kliničkih kruna zuba", mentor: Prof dr Obrad Zelić;
 • 5th EDSA congress, Belgrade,  april 2003, "The importance of crown- lengthening procedures in preprosthetic periodontal surgery", mentor: Prof dr Obrad Zelić;
 • N. Luković , S. Čakić , O. Zelić: "Generalized juvenile periodontitis – case report", 9th Congres of the balkan Stomatological Society, Ohrid ,May 2004;
 • O. Zelić , S. Čakić . N. Luković: "Primena β trikalcijum fosfata u eliminaciji dubokih infrakoštanih džepova", IV. kongres stomatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem , Igalo, oktobar 2004;
 • N. Luković, O. Zelić , S. Čakić : "A comparative study on the use of ß- tricalcium phosphate and a bovine derived xenograft in the treatment of deep intra- osseous defects", 10th Congres of the BaSS, Belgrade, May 11-14 , 2005;
 • N. Luković, O. Zelić, R. Živković: “Značaj pripreme parodoncijuma u produženju kliničkih krunica zuba“, 10th Congres of the BaSS , Belgrade, May 11-14 , 2005;
 • O.Zelić, N.Luković, S.Čakić : “Surgical treatment of progressive periodontitis with using natural bone material and β-tricalcium phoshate – a comparative study “Mediterranean Dental Implant Congress, June 20-24.2006., Corfu, Greece;
 • N. Luković, O. Zelić, S. Čakić: ”Primena periočipa sa hlorheksidinom u terapiji parodontopatije”, Stomatološki glasnik Srbije,2006,53:181-188;
 • O.Zelić, B.Dimitrijević, N.Luković, S.Čakić: „The use of β-tricalcium phoshate vs. Bovine bone matrix in the treatment of deep intraosseous defects“, Europerio5, 29 June-1 July 2006., Madrid, Spain;
 • N. Luković, O. Zelić, S. Čakić: " A comparative study on the use of ß- tricalcium phosphate  biomaterial and a bovine derived HA xenograft in the treatment of deep periodontal intrabony defects”, 12th Congres of the BaSS, Istanbul, Turkey, 12-14 april,2007;
 • Luković N., Zelić O., Čakić S.:“ The use of ß- tricalcium phosphate and a bovine bone matrix in the GTR treatment of deep intrabony defects” 13th Congres of the BaSS, Limassol, Cyprus, 1.-4.May 2008;
 • Zelić Obrad, Čakić Saša, Luković Natalija: "Uticaj dva različita oralna antiseptika na akumulaciju dentalnog plaka ( biofilma ) i zapaljenje gingive", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 137, br. 1-2, str. 6-9, 2009;
 • Luković Natalija,  Zelić Obrad, Čakić Saša, Petrović Vanja: "Primena β trikalcijum fosfata i goveđeg koštanog matriksa u vođenoj regeneraciji dubokih infrakoštanih parodontalnih defekata", Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,vol.137,br 11-12, 607-612.