Prim. Dr Jadran Bandić

• Autor prvog domaćeg (jednog od prva tri u svetu) softverskog dijagnostičkog sistema ( BEST cdvd) koji se bavi dijagnostikom kožnih tumora.
• Osnivač prve Teledermoskopske dijagnostičke mreže u Srbiji.
• Osnivač i prvi predsednik Balkanskog Udruženja za Dermoskopiju (2011.-2013).
• Osnivač i prvi predsednik, član predsedništva Udruženja za Dermoskopiju Srbije (2002-2008).
• Član svetskog borda za Dermoskopiju (IDS Board Member, od 2004.)
• Visiting Consultant, Wexham Park Hospital, Slough, UK (od 1995.)
• Član SRBPRAS-a (Srpsko udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)
• Član BAPRAS-a (Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)
• Predavač na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo , Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
• • Osnivač CKT-Centra za tumore kože i direktor Specijalne bolnice za onkologiju i rekonstruktivnu hirurgiju ORS Hospital u Beogradu.
Ostali bitniji podaci:
Rođen sam 1953 g., u Goraždu. Osmogodišnje školovanje pohađao sam u Karađorđevu kod Bačke Palanke i Medveđi kod Leskovca. Gimnaziju sam završio u Gradačcu a Medicinski fakultet u Beogradu 1978g.
Na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Pančevu započinjem specijalizaciju iz opšte hirurgije novembra 1979 g. Krajem 1983 g., započinjem specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koju sa odličnim uspehom polažem 1986 g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Osnovao sam 1986 g. Odeljenje za plastičnu hirurgiju u Opštoj bolnici u Pančevu na kome sam radio sve do1998 g.
Početkom 1999 g. otvaram svoju privatnu lekarsku ordinaciju "Aesthetic and Hand Center" u sklopu koje radi CKT (Centar za kožne tumore), a 25.12.2002g. osnivam ORS Hospital u Beogradu.
U toku 2013. godine, Specijalna bolnica “ORS Hospital“ prelazi u Specijalističku ordinaciju „ORS Plastična Hirugija”.
Hirurški opus – preko 25.000 operacija:
Učitelji:
• Prim. Dr Jovan Milanović, opšta hirurgija, (period 1979 do 1984),
• Prim. Dr Branko Griva, plastična hirurgija (period 1984 do 1986) i
• Mr. Magdy Saad, estetska hirurgija (1994 - 1995)
Od usavršavanja nakon specijalizacije nabrojao bih pre svega:
• Dva međunarniodna kursa plastične i rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani 1985 i 1987g.
• Evropski kurs za hirurgiju šake Umeo , Švedska (1987)
• Međunarodne kurseve iz Estetske, Plastične i Kraniofacijalne hirurgije, 1996. u Denpasaru (Bali)
• VII Internacionalni kurs iz Plastične hirurgije 1998. u Slough ( UK )
• Od 1. Novembra 1994. do 18 februara 1995. godine boravio sam u Engleskoj, po pozivu gospodina Magdy Saada, tada predsednika udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS) V. Britanije i tom prilikom nastavio svoje usavršavanje na nekoliko bolnica u Londonu, Windsoru, Wexhamu i Oxfordu. Osim toga, 1995. godine dobio sam zvanje Visiting Consultant, Wexham Park Hospital-a, UK i postao predavač na Oxfordu..
Stručni radovi:
Do sada sam objavio preko 100 stručnih radova. 1996 g. dobio sam zvanje Primarijus.
Od stručnih važnih stručnih radova tokom zadnjih godina izdvojio bih sledeće:
• Dermoscopy Key Points: Recommendations from the International Dermoscopy Society. Vol. 214, No. 1, 2007
• Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey. J Am Acad Dermatol. 2011
Sa svojim radovima (izmedju ostalog) učestvovao sam na:
• Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)
• Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga (Portorož 1988)
• Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)
• Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)
• Internacionalnom seminaru za Hernije ( Nici 1990)
• Medjunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)
• Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1994)
• Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS , Slough 1995)
• Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1998)
• Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)
• Osnivačkom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)
• Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)
• Prvom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Napulj 2006)
• Drugom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Barselona 2009)
• Kurs iz Laser hirurgije ( Lajpcig 2009)
• Prvi Kongres Srpskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Beograd 2010)
• Sedmi Kongres Balkanskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Sarajevo 2011)
Seminari i kursevi:
• Predsednik Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)
• Predsednik 15 Seminara iz Dermoskopije u periodu 2001-2013.
• Predsednik 3 seminara u državama okruženja (2 u Makedoniji i 1 u BiH)
Od dobijenih priznanja izdvojio bih:
• Vukovu Nagradu 1968g
• Oktobarsku Nagradu ( SO Pančevo ) 1989g
• Plaketu Srpskog Lekarskog društva 2000g
• Prvu nagradu za originalan stručni rad na Kongresu Dermatologa ( Beograd 2001)
• Dobitnici Microsoft Health Users Group Innovation Awards za 2013.