Prof. Dr Slobodan Golubović, Specijalista oftalmologije

Struča oblast:

 • Oculoplastia i rekonstruktivna hirurgija kapk oka;
 • Keratoplastika (transplantacije rožnjače);
 • Keratokonusa, cross - linking;
 • Bolest rožnjače i spoljnog dela kapka;
 • Suvo oko;
 • Greške refrakcije oka;
 • Kontaktna sočiva;
 • Ptoza očnih kapaka, ectropium, entropium, blepharochalasis, kapci tumora;

Edukacija::

 • Medicinski fakultet,Univerzitet u Beogradu, 1969;
 • Oftalmologija stepen, Beograd, 1976;
 • Master studije, 1979;
 • Doktorat, 1985;

Dalja iskustva: 

 • Moorfields očna bolnica, London,1980, 1997, 2005
 • Wellesley Hospital, Southend on Sea, 1984;
 • Queen Victoria Hospital, East Grinstead, 1990;
 • Corneal cross linking course, Drezden, 2008;
 • Update in Penetrating & Lamellar Keratoplasty Techniques, Barcelona, 2009;

Članstvo:

 • Američka akademija za oftalmologiju, AAO;
 • Evropsko udruženje oftalmologa, stručni organ, DP;
 • Savet Evropskog udruženja za očne bolesti;
 • Evropsko udruženje za istraživanja oka i vida, EVER;
 • Evropska udruženje oftalmologa za kontaktna sočiva, ECLSO;
 • Nemačko udruženje oftalmologa, PSA;
 • De Merito Instituto de Barrakuer - Barselona;
 • Srpsko lekarsko društva;
 • Medicinska akademija Srpskog lekarskog društva;
 • Srpsko Društvo oftalmologa;
 • Srpsko društvo za kontaktna sočiva, COLS;

Jezici: Engleski, francuski pasivno;

Profesionalna dostignuća:

 • Autor i koautor u 170 naučnih radova;
 • Autor od 10 poglavlja u naučnim monografijama i books. Prema SCI podacima, njegovi radovi su citirani 98 puta u internationational stručnim časopisima i 6 puta u međunarodnim knjigama; 
 • Predsednik četiri istraživačka projekata i jednog inovativnog projekta; 
 • Učesnik studentskih edukacija i edukacija studenata medicine i mladih oftalmologa;
 • Direktor, Univerzitetska Očna klinika, Beogradu; stalni predsednik odeljenj za bolesti rožnjače i spoljnog dela oka.