Programi

U okviru različitih programa korisnici/pacijenti dobijaju više medicinskih ili zdravstvenih usluga na jednom mestu, po jedinstvenoj ceni i za kratko vreme. Izaberite vreme i željeni program u skladu sa sadržajem iz ponuđenog programa.

Pored unapred pripremljene ponude – programa boravka u mogućnosti smo da vam pripremimo program zdravstvenih i/ili turističkih usluga po Vašem zahtevu kada pogledate pregled specijalističkih grana i/ili turističku ponudu Srbije na www.turistickiklub.com jedinstvenom pretraživaču turističke ponude Srbije, ili da sami dopunite i izmenite postojeću ponudu. Naravno, možete zatražiti savet ili mišljenje naših lekara za pripremu ponude. Programi boravka, u skladu sa Opštim uslovima organizacije boravka (Pravila), mogu biti za pojedinačne goste ili organizovane grupe.


Dečiji vikend program

Laboratorijska vikend dijagnostika

Vikend za lepotu

Antiage & Beauty paket

Natural look beauty tour

Health care tura

Vantelesna oplodnja

Hemodijaliza u Srbiji

Vino u funkciji zdravlja