Dr Stana Tadić, Doktor medicine

Stručno Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Jun, 2010; 
  • Specijalističke akademske studije, humana reprodukcija, oktobar, 2010.
  • Dražavni ispit 2011;

Praktično iskustvo:

  • Boravak u Rusiji (Iževsk) na međunarodnoj studentskoj razmeni, na odeljenju kardiologije, Juna 2007;
  • Kurs iz prve pomoći, Medicinski fakultet, 2007;
  • Pripravnički staž KCS 2011;
  • Ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde, April, 2012;
  • "Afeja", Jun, 2011;

Naučno istraživački rad:

  • Stana Tadić, Divna Prodanović, Katica Zarić, Miloš Mitrović: Uticaj hidrometeoroloških uslova na zagađenost vode gradskog vodovoda Ljubovija;
  • Nedeljko Radlović, Stana Tadić: Prevalencija intrahospitalno stečenog rotavirusnog gastroenteritisa kod dece na gastroenterološkom odeljenju UDK Tiršova.