Dr Tijana Antin Pavlović, Doktor medicine

Radno iskustvo:

2008 – 2009: Specijalistička ordinacija  "Antea" , Beograd; 

2006 – Sada: "Cali Vita International", Beograd; 

Član stručnog lekarskog tima i konsultant u oblasti dijetetskih suplemenata;

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004;
  • Gimnazija , Zrenjanin, 1996;

Profesionalno usavršavanje:

  • 3-rd IASSID – Evropska  Conferencija “Integrating Biomedical and Psyho-Social – Educational Perspectives “, Rim, Italija, 2010;
  • Škola Kvantne  Medicine, Beograd, 2008 pod pokroviteljstvom Srpskog Lekarskog Društva;
  • Škola Darkfield mikroskopije, Beograd, 2006;
  • Internationalna Asocijacija  lekara  IPPNW, 2002 Misionartzliche Clinic, Wurzburg, Nemačka; 

Objavljeni radovi:

  • Antin T. et al. "Sudsko – medicinska ekspertiza leševa iz vode ", X  Međunarodni  Kongres  studenata medicine , Kairo, 2004;
  • Antin Pavlovic T., M . Selakovic, S. Punišić (2009). "Uticaj suplementacije i audiolingvističkog tretmana kod dece sa ranim razvojnim poremećajima, II Međunarodni Kongres dijetetskih suplementata, Beograd, knjiga abstrakta;
  • Antin Pavlovic T. , M . Selakovic , S. Torbica  (2011). "Dodaci ishrani u tretmanu disbioze creva kod ranih razvojnih poremećaja “ , III Međunarodni Kongres dijetetskih suplementata, Beograd, knjiga abstrakta.